VŽDY O PROTEÍN VPREDU
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: PROFIDIET, s.r.o., Znievska 16, 851 06 Bratislava, IČO: 35 969 628 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 38705/B, telefón: 0917 953 818, e-mail: sales@profidiet.sk.


Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby číslo:
Dátum objednania/prijatia (*)
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

(*) Povinný údaj